آشنایی با دکتر بابک بهبودی

مشاور بین المللی مدیریت و کسب و کار و مدرس بازاریابی، فروش، برندسازی و تبلیغات

با سوابق و فعالیت های حرفه ای دکتر بابک بهبودی به صورت آماری آشنا شوید

2500
ساعت تدریس تا پایان سال ۱۳۹۴
86
شرکت ها/برندهای مشتری
69
پروژه های تکمیل شده
42
مقالات منتشر شده
22
سخنرانی بین المللی
12
کنفرانس عضو هیئت علمی
38
عنوان پایان نامه استاد راهنما
6
کسب و کار فعال
13
مشتری خارجی و بین المللی
1050
ساعت مشاوره مدیریتی و اجرایی
2200
دانشجو آموزش دیده
12
نشان علمی و تقدیر نامه بین المللی

با دکتر بابک بهبودی بیشتر آشنا شوید؟

اطلاعات بیشتر
Back to Top