شرکت ها

حضور در عرصه اجرایی و کسب و کار

شرکت ها و موسسات

علاوه بر مجموعه های فوق، دکتر بابک بهبودی به توسعه کسب و کارهای اینترنتی و استارت آپ ها نیز توجه ویژه ای دارد.

Back to Top