کنفرانس ها سمینارها و کارگاه ها

با تازه ترین کنفرانس ها سمینارها و کارگاه های داخلی و بین المللی برگزار شده از سوی دکتر بابک بهبودی در ایران و خارج از کشور آشنا شوید

Back to Top