حوزه های تخصص

حوزه های تخصصی تدریس و مشاوره دکتر بابک بهبودی

مشاوره و تدریس دکتر بابک بهبودی

حوزه های تخصصی

برخی از سازمان ها، شرکت ها و برندهایی که از خدمات مشاوره دکتر بابک بهبودی استفاده می نمایند

ClientClientClientClientClientClientClientClientClientClientClientClientClientClientClientClientClientClientClientClient

بیش از ۸۰ شرکت و برند معتبر داخلی و بین المللی تا کنون از خدمات مشاوره ای دکتر بابک بهبودی در حوزه های تخصصی بازاریابی، برندسازی، فروش، شبکه توزیع، زنجیره تامین، تبلیغات و ارتباطات یکپارچه بازاریابی و بازاریابی دیجیتالی استفاده نموده اند. برای کسب اطلاعات بیشتر با ما تماس بگیرید.

Back to Top