اختلاف منظر مشتریان

آشنایی با دیدگاه های دکتر بابک بهبودی

 • امروزه ما به دانش و مهارتهایی نیاز داریم که توانایی خلق ثروت را برای جامعه داشته باشند؛ ثروت های مادی و معنوی، فرهنگی و اجتماعی. بی شک، آنچه توانایی ثروت را ندارد نمی توان دیگر دانش خواند!

  — کنفرانس بین المللی مدیریت و مهندسی صنایع —
 • اصل نیاز به تغییر، تغییر ناپذیر است و بی شک در دنیای جدید ما، بی ثباتی ثابت ترین عنصر در محیط کسب و کار است!

  — دومین دوره کنفرانس MEA مالزی —
 • شاید برای موفقیت بتوان صدها راهکار ارائه کرد اما از نظر من شکست یک فرمول ساده دارد: تکرار مکرر کارهای بیهوده ای که دیگر نباید تکرار کنید! 

  — سومین دوره کنفرانس MEA دانشگاه IZU استانبول —
 • بازاریابی و برندسازی الزاما موجب موفقیت یک کسب و کار نمی شوند، اما عدم آن قطعا باعث شکست خواهد شد! 

  — کنفرانس بین المللی توسعه و تعالی کسب و کار —
Back to Top