هوش اجتماعی هیجانی یکی از انواع هوش است که به عنوان یکی از نیازهای کلیدی و مبرم رهبران سازمانی در دنیای جدید کسب و کار شناخته می شود. در این مقاله شما را با این نوع هوش و نحوه بدست آوری و بکارگیری آن آشنا می سازیم. شرکت‌های خانوادگی حداقل یک مزیت جدانشدنی دارند: افرادی…

ادامه نوشته →