برچسب نوشته ها:کسب و کار

هوش اجتماعی هیجانی و رهبران سازمانی

هوش اجتماعی هیجانی و رهبران سازمانی

هوش اجتماعی هیجانی یکی از انواع هوش است که به عنوان یکی از نیازهای کلیدی و مبرم رهبران سازمانی در دنیای جدید کسب و کار شناخته می شود. در این مقاله شما را با این نوع هوش و نحوه بدست آوری و بکارگیری آن آشنا می سازیم. شرکت‌های خانوادگی حداقل یک مزیت جدانشدنی دارند: افرادی…

ادامه نوشته →

رویکردهای کارآمد برای حل مسئله

رویکردهای کارآمد برای حل مسئله

در این مقاله خواندنی شما را با رویکردهای کارآمد برای حل مسئله های پیچیده کسب و کار آشنا خوهیم ساخت. مطالعه این مقاله برای همه شما مفید خواهد بود. این مقاله بر اساس رویکرد نوآورانه ای در حل مسئله تدوین شده است. رویکردهای کارآمد برای حل مسئله راب مک ایون۱، مدیر ارشد اجرایی گروه معدن کاوی…

ادامه نوشته →

Back to Top